POLITYKA PRYWATNOŚCI – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART. 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwane dalej „RODO”

ndsound.pl ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, abyś miał/a pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał/a, w jaki sposób je wykorzystujemy.

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe – NDsound Damian Nowak, ul. Słonecznej Polany 20 05-825 Książenice/Warszawa NIP 499 036 93 43 (dalej „My”, „ndsound.pl”).

II. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas, oto nasze dane kontaktowe, pod którymi uzyskasz wszelkie niezbędne informacje:
adres e-mail: biuro@ndsound.pl,
adres pocztowy: – NDsound Damian Nowak, ul. Słonecznej Polany 20 05-825 Książenice/Warszawa NIP 499 036 93 43

III. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wizyty na naszej stronie, podczas skorzystania z formularza kontaktowego.

IV. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ndsound.pl?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:

 • obsługi wiadomości, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawarciem umowy oraz świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ndsoound.pl, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych klientów, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych ndsound.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych , mediacyjnych, egzekucyjnych;
 • monitorowanie bezpieczeństwa naszego sklepu w celu zapobiegania i wykrywania przestępczości;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (więcej informacji o cookies (ciasteczkach), Google Analitics, Google AdWords poniżej);
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Wycofać zgodę możesz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@ndsound.pl, pisemnie na adres Administratora, osobiście w siedzibie Administratora. Wybierz dogodny dla siebie sposób.

V. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć z Tobą kontakt:
adres e-mail, imię i nazwisko

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. 


Jeżeli będziesz chciał się skontaktować ze stroną ndsound.pl poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że możesz skontaktować się z nami w inny sposób np. telefonicznie.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Google Analytics
W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. (dalej„Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Twoim osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Google AdWords
Ta strona internetowa korzysta z programu Google AdWords. AdWords jest programem internetowym firmy Google.

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz nasza witryna są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będziesz wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Administrator ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.pl/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej. 

reCAPTCHA
Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w ndsound.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Uzyskując dostęp do interfejsów API reCAPTCHA lub korzystając z nich, akceptujesz Warunki korzystania z interfejsów API Google, Warunki korzystania z usług Google oraz dodatkowe warunki określone poniżej. Przed uzyskaniem dostępu do tych interfejsów API zapoznaj się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami i zasadami.

Warunki korzystania z usługi reCAPTCHA

Przyjmujesz do wiadomości, że interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane w związku z Twoim korzystaniem z usługi reCAPTCHA zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VII. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
-podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
-podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
-podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną, np. hostingodawcy, dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony;
-podmiotom, które zapewniają nam realizację Twojego zamówienia – firmom kurierskim i innym firmom przesyłkowym,
-podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną,
-osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają naszym wymienionym świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookie.

VIII. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • zapobieganie oszustwom i przestępczości,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

IX. Jakie masz uprawnienia wobec ndsound.pl w zakresie przetwarzanych danych?
Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Ci jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Twoich danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO;
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO;
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych zgodnie z artykułem 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO, prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Tobie ostatecznej odpowiedzi.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@ndsound.pl, pisemnie na adres: ul. Słonecznej Polany 20, 05-825 Książenice/Warszawa .

X. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Poza wskazanymi w polityce prywatności przypadkami nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane powyżej  skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii informatycznych. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA np. Google – Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

XI. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Poza danymi, o których mowa w punkcie VI powyżej – Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania